การสนับสนุนชุดตรวจ ATK

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงให้การสนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 80 ชิ้น ให้แก่ กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 115 โดยมี จ.ส.อ.จารุพัฒน์ ไทรย้อย นิติกรชำนาญการ เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?