กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยการเก็บขยะ แต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาดและสวยงาม

× How can I help you?