กิจกรรม รณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางจัดการได้ด้วยมือเรา

กิจกรรม รณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางจัดการได้ด้วยมือเรา

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม รณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางจัดการได้ด้วยมือเรา วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านคลองบอน ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดทำแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน โดยมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

× How can I help you?