วันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกิจ​กรร​มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร​ วัน​ชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นำโดยนายสิทธิชัย การุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีปลัดอำเภอโป่งน้ำร้อนประธานในพิธีฯ หน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน อำเภอสอยดาว พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลหนองตาคง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?