ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้าน

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านแสมด ติดตามการดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถมาใช้งานได้ตามปกติดังเดิมและให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างทั่วถึง

× How can I help you?