ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

วันนี้ (26 มกราคม 2564)นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ทต.หนองตาคง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน

× How can I help you?