ดำเนินการตัดต้นมะขามบริเวณโรงเรียนบ้านแปลง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสวยงาม

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ตามที่ โรงเรียนบ้านแปลงได้ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ภายในโรงเรียน

โดย นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่างและพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านแปลง ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง ดำเนินการตัดต้นมะขามบริเวณโรงเรียนบ้านแปลง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสวยงาม อีกทั้งยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางธรรมชาติ เนื่องจากช่วงนี้มีลมแรงและต้นไม้มีอายุที่ยาวนานอาจทำให้เกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้

#ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแปลงที่ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับคณะผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

× How can I help you?