ดำเนินการทำลูกระนาดชะลอความเร็วภายในชุมชน

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการทำลูกระนาดชะลอความเร็วในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง ซอยบ้านนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

× How can I help you?