ดำเนินการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

วันที่ 15 มีนาคม 65 เวลา 14.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ปรับภูมิทัศน์ หน้าสำนักงานให้เทศบาล น่าอยู่ น่ามอง

× How can I help you?