บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ในวันนี้ตลอดทั้งวัน 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง

× How can I help you?