บริการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองตาคง ออกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ซอยคลองด่าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต และสำนักสงฆ์โสมคีรี หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง

× How can I help you?