ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จันทบุรีสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

× How can I help you?