ประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตาคง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตาคง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในตำบล

× How can I help you?