ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?