ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฎิบัติเร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลร่วมประชุมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตาคง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?