ประชุม สปสช.

วันที่ 7 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตาคง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตาคง โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?