ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง

วันที่ 3 มกราคม 2566

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ลงพื้นที่ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลงติดตามการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง โดยนายกเทศมนตรีฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างนำรถเครื่องจักร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯดังกล่าว

× How can I help you?