พิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย ระดับปฐมวัย เทศบาลตำบลหนองตาคง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

        นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย ระดับปฐมวัยเทศบาลตำบลหนองตาคง  โดยมี นายสมศักดิ์ ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง และสมาชิกสภาฯ ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาคงในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองตาคง (หลังเก่า)

× How can I help you?