พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 7 บ้านคลองคต

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 7 บ้านคลองคต เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้น

× How can I help you?