พ่นหมอกควันกำจักยุงลาย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

× How can I help you?