พ่นหมอกควัน

วัน อังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 16.30 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข ดำเนินการพ่นหมอกควัน ภายในบริเวณ รพ.สต.หนองตาคง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา

× How can I help you?