มอบชุดตรวจ ATK สนับสนุนการตรวจหาเชื้อ COVID-19

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้กับโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร โรงเรียนบ้านจางวาง และโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ที่อยู่ในพื้นที่เขตตำบลหนองตาคง

× How can I help you?