มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ในชุมชน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 และพบปะพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลหนองตาคง โดยการมอบถุงยังชีพครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

× How can I help you?