มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองตาคง นำโดย พันจ่าตรี ดร.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ลัง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป โดยทางเทศบาลตำบลหนองตาคงได้รับสนับสนุนหน้ากากอนามัยจาก สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?