มอบเงินและถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

วันที่ 22 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน และกาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้นายสิทธิชัย การุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินและถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง

× How can I help you?