ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

      นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย นางพัชราภรณ์ เกิดจั่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายชนาสิน บังเกิดกิจ นักทรัพยากรบุคคล นำพนักงานเทศบาล       เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี

     โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 ณ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

     สำหรับมหกรรมกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่บุคลากรในท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกว่า 50 แห่ง โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรวม 10 ชนิดกีฬา

× How can I help you?