ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

“นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน”โดยมีนายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

× How can I help you?