ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตาคง เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวข้าววันพ่อ โดยมีนายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในกิจกรรมฯ เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้ชุมชนพออยู่ พอกิน มีความสุขแบบพอเพียง ณ บ้านคลองบอน ม.4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

× How can I help you?