ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายงานบริหารสาธารณสุขร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อเข้ารับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสินในแต่ละภูมิภาค สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ มีที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองตาคงดังกล่าวด้วย

× How can I help you?