ร่วมตั้งด่านเพื่อคัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในแรงงานต่างด้าว ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาด

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น.

เทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน รพ.สต.หนองตาคง ชค.ทพ.นย.4 พัน ร.ฉก.นย.จันทบุรี, สสอ.โป่งน้ำรัอน สภ.บ้านแปลง ตั้งด่านเพื่อคัดครองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งออกบัตรผ่านการตรวจโควิด-19 ณ จุดตั้งด่านตรวจแยกจางวาง หมู่ 2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการสุ่มตรวจแรงงานทั้งหมด 473 ราย พบเชื้อ 33 ราย

× How can I help you?