ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ชั้น 3 พันตำรวจโท นเรศ หอมถวิล และข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านแปลง เข้าพบ นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อให้การเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

× How can I help you?