ร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ระดับองค์กรท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนท์รัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับองค์กรท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคง ชั้น 3 ในการประชุมครั้งนี้มี นายสินชัย จันทรส ปลัดอำเภอ พัฒนาชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน ผู้นำชุมหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.หนองตาคง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

× How can I help you?