ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

4 กันยายน 2564

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านโพธิ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ หารือวางแผนการพัฒนา ด้านต่างๆ ให้กับหมู่บ้านชุมชน

# รวดเร็ว จริงใจ มุ่งมั่นพัฒนา

× How can I help you?