ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยนายเหยียน นนทรัตน์ ประสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมคัดเลือกกรรมการ ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?