ร่วมประชุมประจำหมู่บ้านจางวาง

#ร่วมประชุมพบปะพี่น้องชาวหนองตาคง

3 ธันวาคม 65

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯร่วมประชุมหมู่บ้านจางวาง โดยมี นายชัยณรงค์ ว่องไว ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านจางวางร่วมหารือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหมู่บ้านชุมชนและร่วมวางแผนพัฒนาร่วมกัน

#หนองตาคงโมเดล พบปะพี่น้อง เสมอต้นเสมอปลาย

× How can I help you?