ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

6 กุมภาพันธ์ 2565

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเวทีการประชุมประจำเดือน เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน แนวการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาต่างๆของ เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกับผู้นำชุมชน เวลา 09.00 บ้านแสมด เวลา 19.00 บ้านนาสนาดก์

× How can I help you?