วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่หารือเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้การทอผ้าบ้านคลองบอน และศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การทอผ้าบ้านคลองบอน ในวันที่ 25 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

× How can I help you?