ร่วมสำรวจพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล และนายช่าง ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านแปลง ร่วมสำรวจพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 9 เมตร บริเวณสะพานข้ามคลองทรายขาว บ้านแปลง- เส้นทางบ้านแปลงน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และ ภัยโจรกรรมต่างๆ เป็นต้น

#ซึ่งได้รับงบประมาณจากทางหลวงชนบทเป็นจำนวน 1.7 ล้านบาท

× How can I help you?