ร่วมสำรวจเพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2566

วันที่ 16 มกราคม 2566

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับเหล่ากาชาดจันทบุรี ออกสำรวจเพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2566

× How can I help you?