ร่วมเป็นพยานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่ประชาชนในพื้นที่อุทิศที่ดินส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ร่วมเป็นพยานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่ประชาชนในพื้นที่อุทิศที่ดินส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง สำหรับใช้ร่วมกัน

× How can I help you?