ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

นพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ณ บริเวณบ้านเขาตาอ่อน หมู่ที่ 3 บ้านพังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?