วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)

วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)

ประวัติความเป็นมา

ถ้าเขาแก้ว (ถ้าแก้วสวรรค์) เป็นถ้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับโบราณคดี ตั้งอยู่อยู่ในเขตตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เชื่อว่าอาจเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 10,000 – 6,000 ปี มาแล้ว และอาจจะมีพัฒนาการต่อเนื่อง หรือทิ้งร้างไปแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกในช่วงเวลาที่ทำเครื่องมือหินขัดขึ้นใช้ เมื่อประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว ตามสภาพภูมิศาสตร์ เขาแก้วอยู่ห่างจากเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐกัมพูชาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร จุดสูงสุดของเขาแก้วสูงประมาณ 258 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เป็นภูเขาหินปูน อยู่ระหว่างเขาโกนและเขาตาชะเมา บนยอดเขามีจุดชมวิวที่เรียกว่าจุดชมวิวสองแผ่นดินสามารถชมวิวได้ 360 องศา

การเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 5 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางสายเก่า เริ่มต้นที่บางนา-กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชลบุรี-บางแสน-ศรีราชา-พัทยา-สัตหีบ-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี ระยะทาง 330 กิโลเมตร
2. เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นเส้นทางสายหลักในปัจจุบัน เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 140 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลาย ผ่านสนามแข่งรถพีระเซอร์กิต และสิ้นสุดที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 108 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 308 กิโลเมตร
3. เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เป็นเส้นทางสายหลักอีกหนึ่งสาย ซึ่งช่วยลดระยะทางได้ถึง 70 กิโลเมตร เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 98 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอบ้านบึง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทาง 110 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 58 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 266 กิโลเมตร
4. เส้นทางที่ 4 เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออก เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 200 ทางหลวงหมายเลข 33 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 230 จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 317 ระยะทาง 189 กิโลเมตร ผ่านอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม จนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางจากอำเภอกบินทร์บุรี–จังหวัดจันทบุรี 219 กิโลเมตร
5. เส้นทางที่ 5 สายมอเตอร์เวย์ เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 90 กิโลเมตร จากนั้น ใช้ทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทาง 50 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 3 อีก 108 กิโลเมตร รวมระยะทางกรุงเทพฯ–จันทบุรี 248 กิโลเมตร

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่**

งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์สำนักงาน  :  0-3948-0454
โทรศัพท์มือถือ  :  08-9834-6482
หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง
199  หมู่ 2 ถนนตามูล – ทับไทร ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?