ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล งานสวัสดิการสังคม ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ) ราย นายเสน่ แก่นสิน ม.5 บ้านซับตาเมา

× How can I help you?