ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะผู้ตรวจสำนักงานสิ่งแวดล้อมเขต 13 (ชลบุรี) สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สนง.ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลหนองตาคงโดยมี นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ และนำตรวจสถานที่ พร้อมรับคำชี้แนะและคำแนะนำ จากคณะตรวจเยี่ยมฯดังกล่าว

× How can I help you?