ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำจากของเสียอันตรายที่รั่วไหล จึงต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และพิจารณาการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

× How can I help you?