ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สจ.รัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร กาชาดอำเภอโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการเหล่ากาชาด และนางปราณี ยอดคุณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมกับ นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลงพื้นที่บ้าน นายทองมี บุญบุตร หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพและมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

× How can I help you?