ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ปี 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาคง หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง และหมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ และลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน ชี้แจงกรณีสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

× How can I help you?