ลงพื้นที่ออกสำรวจวัดพื้นที่ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย เจ้าหน้าที่จัดเก็บและพัฒนารายได้ ลงพื้นที่ออกสำรวจวัดพื้นที่ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 2566

× How can I help you?