ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต ร่วมกับโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง ให้การช่วยเหลือ นายบุญเลี้ยง ที่พิมาย ซึ่งได้ป่วยติดเตียง โดยเบื้องต้นได้มีการตรวจเช็คอาการผู้ป่วย แนะนำวิธีการกายภาพบำบัด ให้กำลังใจและได้มอบแพมเพิสมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง

× How can I help you?