ลงพื้นที่ให้ข้อมูลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ให้ข้อมูลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?